องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี พ.ศ.2562
   

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส...

  โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ป...
   

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ เป็นประธานเปิดกร...

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยประชุม...
   

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วัน...

  พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชั...
   

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒ นายอภินันท์​ พัฒนาการพานิช​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วย...

 
เพลงใกล้รุ่ง บทเพลงพระราชนิพนธ์ฯ
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
  กรมบัญชีกลาง ประกาศ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS มีระยะเวลา 2 ช่วงเวลา  1. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 9.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น. 2. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.กรมบัญชีกลาง ประกาศ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS มีระยะเวลา 2 ช่วงเวลา  1. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 9.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น. 2. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.กรมบัญชีกลาง ประกาศ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS มีระยะเวลา 2 ช่วงเวลา  1. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 9.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น. 2. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.กรมบัญชีกลาง ประกาศ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS มีระยะเวลา 2 ช่วงเวลา  1. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 9.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น. 2. ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.  

 

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562