องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 และโครงกา...
   

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภินันท...

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสาม...
   

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแต...

  กิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแน...
   

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์กา...

  จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.256...
   

วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 เวลา ประมาณ 14.00 น.

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 
ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว
สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้