องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วม...
   

วันนี้ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป...

  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานคร...
   

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๓๐ น. ณ.ห้องประชุมชั้น ๒ อบต.บางขันเเตก

กอง...

  โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์รักสามัคคี ทำความดีถวาย...
   

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต...

  ทำความสะอาด อาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์เเละสื่อการเรีย...
   

วันพุธที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาเเละพนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด...

 
ขอความร่วมมือชาวแม่กลอง save สมุทรสงคราม
หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน หนูเพชรรอบรู้สู้โควิด 19

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562