องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...
    พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์กา...
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
    วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง...
  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี พ.ศ.2562
   

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส...

  โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ปร...
   

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ เป็นประธานเปิดกร...

 
เพลงใกล้รุ่ง บทเพลงพระราชนิพนธ์ฯ
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562