องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน...

  กิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแน...
   

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภิศัก...

  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 1เนื่องในวันต่อต้านยาเส...
   

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์...

  กิจกรรมสำรวจและให้ความรู้สถานประกอบการ
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขาภิบาลสิ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 
ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว
สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้