องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  รับโล่เกียรติยศ ITA Awards ในการประเมินคุณธรรมและค...
    วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เข้...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยวิสามั...
    วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ค...
  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้อง...
    วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓​ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดยนางสาวสรวีย์ ตาเดอิน...
  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้อง...
    วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓​ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดยนายธนัญชัย แก้วพันธุ...
 
หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน หนูเพชรรอบรู้สู้โควิด 19
หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน Social Distancing

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562