องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  รับมอบป้ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ...
   

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก รับมอบป้ายศูนย์ประสานงานอาสา...

  ลงตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลบางขันแตก ภายใต...
   

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายธนัญชัย แก้วพันธุ์ ...

  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่...
   

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น. นายอภินันท์ พัฒนาการ พนิช ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบา...

  ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ที่แสดงความป...
   

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อ...

 
ขอความร่วมมือชาวแม่กลอง save สมุทรสงคราม
หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน หนูเพชรรอบรู้สู้โควิด 19

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562