องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดัวนที่ 30 กันยายน 2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]6
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]3
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]2
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]2
5 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]3