องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]3
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]3
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]2
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]3
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]2
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]3
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]2
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]3
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]2
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]2
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]2
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]2
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]2
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]2
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]2
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]2