องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]11
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) [ 13 ม.ค. 2565 ]9
3 รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]13
4 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]10
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (สตง.) [ 8 มี.ค. 2564 ]10
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) [ 30 ก.ย. 2563 ]10
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) [ 29 มิ.ย. 2563 ]8
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62) [ 3 เม.ย. 2563 ]10
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) [ 31 มี.ค. 2563 ]8
10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2) [ 26 ธ.ค. 2562 ]11
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]11
12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) [ 30 ก.ย. 2562 ]9
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]10
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557 [ 1 ต.ค. 2561 ]8
15 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]5
16 รายงานสถานะการเงิน ประจำปี 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]6
17 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 92560 [ 8 ก.ย. 2560 ]7
18 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]9
19 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 82560 อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 [ 28 ก.ค. 2560 ]9
20 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ (๖/๒๕๖๐) [ 20 มิ.ย. 2560 ]8
 
หน้า 1|2