องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]22
2 รายงานสถานะการเงิน ประจำปี 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]20
3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 92560 [ 8 ก.ย. 2560 ]20
4 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]20
5 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 82560 อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 [ 28 ก.ค. 2560 ]22
6 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ (๖/๒๕๖๐) [ 20 มิ.ย. 2560 ]23
7 รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]22