องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (สตง.) [ 8 มี.ค. 2564 ]134
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) [ 30 ก.ย. 2563 ]135
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) [ 29 มิ.ย. 2563 ]134
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62) [ 3 เม.ย. 2563 ]136
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) [ 31 มี.ค. 2563 ]134
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2) [ 26 ธ.ค. 2562 ]134
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]134
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) [ 30 ก.ย. 2562 ]135
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]135
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557 [ 1 ต.ค. 2561 ]136
11 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]137
12 รายงานสถานะการเงิน ประจำปี 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]137
13 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 92560 [ 8 ก.ย. 2560 ]138
14 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]139
15 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 82560 อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 [ 28 ก.ค. 2560 ]138
16 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ (๖/๒๕๖๐) [ 20 มิ.ย. 2560 ]137
17 รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]140