องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  นางดวงสมร  อิ่มทรัพย์
 
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
     
 
 
 นางดวงสมร  อิ่มทรัพย์
 (ว่าง)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
     
     
    นายไพรัช   พูลสวัสดิ์
นางสาวกรองกาญจน์ กิระเกตุ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
     
     
นายอภิเดช ชำนาญกิจ นายธนภัทร ชำนาญกิจ
นายบุญลาภ  ม่วงอ่ำ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ