องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
   
  นายธนัญชัย  แก้วพันธุ์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   
  (ว่าง)  
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน