องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติที่ดี Best Practice การจัดการความรู้ [ 3 เม.ย. 2563 ]136
2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร [ 1 เม.ย. 2563 ]135
3 ศิลปะและหลักการเขียนโต้ตอบ หนังสือราชการ [ 5 ธ.ค. 2562 ]136
4 SERVICE EXCELLENCE [ 2 ธ.ค. 2562 ]136
5 การบริหารราชการยุคใหม่ [ 7 พ.ย. 2562 ]135
6 ธรรมาภิบาล good governance การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 1 พ.ย. 2562 ]136
7 หลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 6 ต.ค. 2562 ]136
8 การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ [ 3 ต.ค. 2562 ]135
9 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Community of Practice [ 4 ก.ย. 2562 ]135
10 ความเสมอภาค [ 6 ส.ค. 2562 ]135
11 แผนจัดการความรู้ในองค์กร ปี พ.ศ.2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]137
12 การจำแนกองค์ความรู้ ปี พ.ศ.2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]136