องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

 
   นายอภิศักดิ์  บุญท้วม    
   นายธนารักษ์ ไทยเจียมอารีย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
      นายสุชาติ  จันทรบัณฑิตย์  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล