องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร

นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

โทร 081-2914317

     


นายอภิศักดิ์  บุญท้วม

นายอำนวยวิทย์ น่วมศิริ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
โทร 081-9950724
โทร 089-5503404
     นางอนุรัตน์ อิ่มเกียรติ

   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  
  โทร 089-2566934
 

   


นายธนัญชัย แก้วพันธุ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   โทร 081-9432255  
     
     
  นางวิริศิรินทร์ ประนอมเชย  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร 093-9917895