องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]6
2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]7
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]5
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]6
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]5
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 1 มิ.ย. 2563 ]5
7 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]5
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]5
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2563 ]6
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี พ.ศ.2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]5
11 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]5
12 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]5
13 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]5
14 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย พ.ศ. 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]7
15 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก (2561-2564) [ 1 ก.พ. 2562 ]5
16 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560 - 2564) [ 28 ธ.ค. 2561 ]5
17 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]6