องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]6
2 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา [ 28 มิ.ย. 2562 ]5
3 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 28 มิ.ย. 2562 ]6
4 คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก [ 28 มิ.ย. 2562 ]6
5 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 28 มิ.ย. 2562 ]5
6 คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 28 มิ.ย. 2562 ]5
7 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน [ 28 มิ.ย. 2562 ]6
8 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 28 มิ.ย. 2562 ]8
9 คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [ 28 มิ.ย. 2562 ]6
10 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 28 มิ.ย. 2562 ]6
11 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2562 ]6
12 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 28 มิ.ย. 2562 ]6
13 คู่มือบำเน็จบำนาญ [ 28 มิ.ย. 2562 ]5
14 คู่มืองานสวัสดิการสังคม [ 28 มิ.ย. 2562 ]6