องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเจ้าหน้าที่และประชาชนสแกน QR CODE ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม [ 17 มิ.ย. 2562 ]13
2 จดหมายข่าว เรื่องการเก็บภาษี [ 1 ม.ค. 2562 ]11
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 ธ.ค. 2561 ]9
4 แบบรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ [ 10 ส.ค. 2561 ]10
5 รณรงค์ห้ามเผาในที่โล่ง [ 1 ม.ค. 2561 ]12
6 ประชาสัมพันธ์ถอดบทเรียนพื้นที่เขียว [ 1 ม.ค. 2561 ]11
7 รณรงค์ด้านมลพิษ/มลภาวะทางอากาศ [ 1 ม.ค. 2561 ]9
8 รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 1 ม.ค. 2561 ]9
9 รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน [ 1 ม.ค. 2561 ]8
10 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน [ 1 ม.ค. 2561 ]9
11 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ [ 4 ธ.ค. 2560 ]10
12 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ [ 16 ต.ค. 2560 ]15
13 แจ้งกำหนดการสำรวจที่ดินและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564 [ 4 ต.ค. 2560 ]13
14 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 มิ.ย. 2560 ]14
15 ประกาศ อบต.บางขันแตก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 [ 4 พ.ค. 2560 ]11
16 ประกาศผลสอบประเมินสมรรถนะฯ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 พ.ค. 2560 ]13
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติอื่นเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขันแตก [ 28 เม.ย. 2560 ]13
18 แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก [ 15 ก.พ. 2560 ]14
19 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ ประจำปีการศึกษา 2560 [ 20 ม.ค. 2560 ]14
20 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2560 ]12
 
หน้า 1|2