องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเจ้าหน้าที่และประชาชนสแกน QR CODE ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม [ 17 มิ.ย. 2562 ]28
2 จดหมายข่าว เรื่องการเก็บภาษี [ 1 ม.ค. 2562 ]22
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 ธ.ค. 2561 ]18
4 แบบรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ [ 10 ส.ค. 2561 ]19
5 รณรงค์ห้ามเผาในที่โล่ง [ 1 ม.ค. 2561 ]22
6 ประชาสัมพันธ์ถอดบทเรียนพื้นที่เขียว [ 1 ม.ค. 2561 ]22
7 รณรงค์ด้านมลพิษ/มลภาวะทางอากาศ [ 1 ม.ค. 2561 ]19
8 รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 1 ม.ค. 2561 ]21
9 รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน [ 1 ม.ค. 2561 ]27
10 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน [ 1 ม.ค. 2561 ]21
11 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ [ 4 ธ.ค. 2560 ]20
12 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ [ 16 ต.ค. 2560 ]24
13 แจ้งกำหนดการสำรวจที่ดินและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564 [ 4 ต.ค. 2560 ]23
14 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 มิ.ย. 2560 ]23
15 ประกาศ อบต.บางขันแตก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 [ 4 พ.ค. 2560 ]22
16 ประกาศผลสอบประเมินสมรรถนะฯ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 พ.ค. 2560 ]21
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติอื่นเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขันแตก [ 28 เม.ย. 2560 ]24
18 แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก [ 15 ก.พ. 2560 ]23
19 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ ประจำปีการศึกษา 2560 [ 20 ม.ค. 2560 ]25
20 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2560 ]21
 
หน้า 1|2