องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง อบต.บางขันแตก ที่ 220/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ ลงวันที่ 5 ส.ค. 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]12
2 คำสั่ง อบต.บางขันแตก ที่ 218/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลงวันที่ 5 ส.ค. 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]10
3 คำสั่ง อบต.บางขันแตก ที่ 219/2564 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564) ลงวันที่ 5 ส.ค. 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]9
4 คำสั่ง อบต.บางขันแตก ที่ 193/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]7
5 คำสั่ง อบต.บางขันแตก ที่ 192/2564 เรื่องการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]8
6 คำสั่ง อบต.บางขันแตก ที่ 23/2564 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]10
7 คำสั่ง อบต.บางขันแตก ที่ 331/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]8
8 คำสั่ง อบต.บางขันแตก ที่ 330/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]9
9 คำสั่ง อบต.บางขันแตก ที่ 292/2563 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ ลงวันที่ 16 พ.ย.2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]9
10 คำสั่ง อบต.บางขันแตก ที่ 194/2563 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง ลงวันที่ 10 ส.ค.2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]9
11 คำสั่ง อบต.บางขันแตก ที่ 158/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ลงวันที่ 9 ก.ค. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]9
12 คำสั่ง อบต.บางขันแตก ที่ 156/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ลงวันที่ 25 ก.ค. 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]8