องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

สภา อบต.

 
 
 
 
  นายประชุม  คงมณี
 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บางขันแตก
 


 

 
 
  นายชล เครือบุตรสินธิ  
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก   
นายนพดล รักภักดี   นายณัฐวุฒิ ควรศิริ
    สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก
หมู่ที่ 1

   สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก
หมู่ที่ 2นายจรัญ วิมลทอง
 
นายประชุม คงมณี
สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก
หมู่ที่ 3

สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก
หมู่ที่ 4


นายนิกร นวลจันทร์
นายประวิทย์ เพชรดี
สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก
หมู่ที่ 5

สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก
หมู่ที่ 6


นางภาณี พ่วงศิริ
นายชื่น น้อยสกุล
สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก
หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก
หมู่ที่ 8


นายพรชัย ลำดวน
นายณรงค์ กำเหนิดโทน
สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก
หมู่ที่ 9

สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก
หมู่ที่ 10     
นายวิทยา เนียมพิบูลย์
นายชล เครือบุตรสินธิ
สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก
หมู่ที่ 11
  สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก
หมู่ที่ 12