องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี พ.ศ.2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]3
2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]2
3 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]2
4 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม [ 26 มิ.ย. 2562 ]2
5 การปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 26 มิ.ย. 2562 ]2
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]2
7 ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]3