องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรงผิวจราจรถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทางบ้านคลองจั่น-บ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม [ 18 ก.ค. 2562 ]12
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายบ้านดอนจั่น – บ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [ 18 ก.ค. 2562 ]10
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]12
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2562 ]14
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]8
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2562 ]12
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายวัดนางพิมพ์-สะพานแค (ช่วงที่3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2562 ]9
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยบ้านนางลิ้นจี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ค. 2562 ]11
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยวัดนางพิมพ์-สะพานแค (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2562 ]12
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]11
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]12
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอลฟัทล์ติกคอนกรีต (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.19-005) สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4 [ 15 มี.ค. 2562 ]13
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอลฟัทล์ติกคอนกรีต สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิ [ 15 มี.ค. 2562 ]10
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 28.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มี.ค. 2562 ]12
15 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.19-005) สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันแตก [ 11 มี.ค. 2562 ]12
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]10
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4 [ 4 มี.ค. 2562 ]10
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 28.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2562 ]11
19 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2562 ]11
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]11
 
หน้า 1|2