องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยหลัง ร.ร.วัดธรรมสถิติ์วราราม) หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin [ 20 ส.ค. 2563 ]15
2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 (ซอนแสนเจริญ) หมู่ที่ 12 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุมรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2563 ]18
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายข้าง อบต.บางขันแตก ฝั่งสถานีอนามัยฯ หมู่ที่ 4) หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e [ 19 ส.ค. 2563 ]14
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังโณงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม [ 15 มิ.ย. 2563 ]27
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายข้าง อบต. บางขันแตก ฝั่วสถานนีอนามัยฯ หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม [ 15 มิ.ย. 2563 ]26
6 ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนเจริญ หมู่ที่ 12 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม [ 15 มิ.ย. 2563 ]23
7 ประกาศชวนเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม หมู่ที่ 4 [ 9 มิ.ย. 2563 ]28
8 ประกาศชวนเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนเจริญ หมู่ที่ 12 [ 9 มิ.ย. 2563 ]27
9 ขอชวนเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ข้าง อบต.บางขันแตก ฝั่งสถานีอนามัยฯ หมู่ที่ 4 [ 9 มิ.ย. 2563 ]29
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2563 ]31
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางช้างตาย หมู่ท่ 7 เชื่อมบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 11 ตำลบบางขันแตก จำวน 2 ช่วงฯ [ 2 มิ.ย. 2563 ]26
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ค. 2563 ]37
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ. 19-001 สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันแตก จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,370 [ 22 พ.ค. 2563 ]35
14 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันแตก จำนวน 2 ช่วงฯ [ 22 พ.ค. 2563 ]30
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก [ 22 พ.ค. 2563 ]26
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก [ 15 พ.ค. 2563 ]47
17 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2563 ]36
18 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก [ 15 พ.ค. 2563 ]26
19 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน [ 15 พ.ค. 2563 ]25
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 11 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม [ 17 เม.ย. 2563 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7