องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก [ 15 ต.ค. 2562 ]4
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรงผิวจราจรถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทางบ้านคลองจั่น-บ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม [ 18 ก.ค. 2562 ]21
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายบ้านดอนจั่น – บ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [ 18 ก.ค. 2562 ]24
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]22
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2562 ]24
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]18
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2562 ]21
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายวัดนางพิมพ์-สะพานแค (ช่วงที่3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2562 ]20
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยบ้านนางลิ้นจี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ค. 2562 ]20
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยวัดนางพิมพ์-สะพานแค (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2562 ]21
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]20
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]20
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอลฟัทล์ติกคอนกรีต (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.19-005) สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4 [ 15 มี.ค. 2562 ]22
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอลฟัทล์ติกคอนกรีต สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิ [ 15 มี.ค. 2562 ]21
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 28.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มี.ค. 2562 ]21
17 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.19-005) สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันแตก [ 11 มี.ค. 2562 ]22
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]20
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4 [ 4 มี.ค. 2562 ]21
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 28.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2562 ]22
 
หน้า 1|2|3