องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 428 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านนางสาคร สำราญรื่น) หมู่ที่ 10 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]9
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6088 สมุทรสงคราม (ระบบไฟ,แป๊ปเบรคและระบบไฮโดรลิค) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางไขแสง นามประกอบถึงบ้านนางพิศมัย เอมประณีต) หมู่ที่ 5 ตำบลขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]10
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน รายการ (วัสดุสิ้นเปลือง) 3 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2565 ]10
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสุนิมิต นามไพโรจน์) หมู่ที่ 10 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]11
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านนางคล้อย ศรีสว่าง) หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2565 ]9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสกุล เกิดศิริ) หมู่ที่ 8 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]10
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยาง CRS-2) จำนวน 2 รายการ [ 15 มี.ค. 2565 ]8
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6088 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2565 ]10
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่ตำบลบางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 15 ชุด ภายในพื้นที่ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2565 ]10
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายพร้อมติดตั้งสายลำโพงและลำโพง ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2565 ]7
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2565 ]9
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 (บริเวณวัดศรีสุวรรณคงคาราม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2565 ]10
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 หมู่บ้าน จำนวน 600 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2565 ]7
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ บ้านเลขที่ 13/3 หมู่ที่ 5 (ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2565 ]8
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ บ้านเลขที่ 77/2 หมู่ที่ 3 (ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2565 ]6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2565 ]9
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6088 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22