องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ/ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณ ซ.บ้านนาง อาจ สิงหกุล) หมู่ที่ 3 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2564 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ/ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยตาไหน) (11-4-7) หมู่ที่ 4 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2564 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ/ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณบ้านนาย สมศักดิ์ อ่อนวงศ์) หมู่ที่ 10 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2564 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นเฟื่องฟ้า ดิน และ ปุ๋ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่น Hollow - core หล่อสำเร็จรูป จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (หมึกพิมพ์ ศพด.รร.วัดบางขันแตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]2
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาขององคืการบริหารส่วนตำบลบางขันแตก หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) (ตะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]2
12 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ราชพัสดุ หมู่ที่ 12 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม [ 29 ม.ค. 2564 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ/ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ. 19-006 สายเลียบคลองตะเคียน หมู่ที่ 5 บ้านดอนจั่น ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ม.ค. 2564 ]2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง (จำนวน 12 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายบอกทาง/ซอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ. จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]2
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]2
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]2
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10