องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังโณงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม [ 15 มิ.ย. 2563 ]0
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายข้าง อบต. บางขันแตก ฝั่วสถานนีอนามัยฯ หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม [ 15 มิ.ย. 2563 ]0
3 ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนเจริญ หมู่ที่ 12 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม [ 15 มิ.ย. 2563 ]0
4 ประกาศชวนเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม หมู่ที่ 4 [ 9 มิ.ย. 2563 ]1
5 ประกาศชวนเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนเจริญ หมู่ที่ 12 [ 9 มิ.ย. 2563 ]1
6 ขอชวนเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ข้าง อบต.บางขันแตก ฝั่งสถานีอนามัยฯ หมู่ที่ 4 [ 9 มิ.ย. 2563 ]1
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2563 ]7
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางช้างตาย หมู่ท่ 7 เชื่อมบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 11 ตำลบบางขันแตก จำวน 2 ช่วงฯ [ 2 มิ.ย. 2563 ]0
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ค. 2563 ]8
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ. 19-001 สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันแตก จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,370 [ 22 พ.ค. 2563 ]9
11 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันแตก จำนวน 2 ช่วงฯ [ 22 พ.ค. 2563 ]0
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก [ 22 พ.ค. 2563 ]0
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก [ 15 พ.ค. 2563 ]22
14 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2563 ]13
15 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก [ 15 พ.ค. 2563 ]0
16 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน [ 15 พ.ค. 2563 ]0
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 11 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม [ 17 เม.ย. 2563 ]0
18 เชิญชวนเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.19-0001ฯ [ 16 เม.ย. 2563 ]0
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ิจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบมีช่องว่างหลังคนขับ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ย. 2562 ]43
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 พ.ย. 2562 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7