องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

กองช่าง

 
 
  นายณรงศักดิ์  แย้มเกษร  
    ผู้อำนวยการกองช่าง   
 
     
 
 
  (ว่าง)
 
          วิศวกรโยธา       
 
     
   
  (ว่าง)  
  นายช่างโยธา  
     

นางสาวสุกัญญา ปรางตะโก
(ว่าง) (ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 
   
นายภาณุวัฒน์  จูเนียม   
นางสาวอมรรัตน์  เสรีสมนึก
        คนงาน        
 
คนงาน