องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

กองช่าง

 
 
  นายณรงศักดิ์  แย้มเกษร  
    ผู้อำนวยการกองช่าง   
 
     
 
 
  (ว่าง)
 
          วิศวกรโยธา       
 
     
 
 
 (ว่าง)
  (ว่าง)
 นายช่างโยธา
 นายช่างโยธา
     

นางสาวสุกัญญา ปรางตะโก
นางสาวรัตติกร แก้วมณี (ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 
   
นายภาณุวัฒน์  จูเนียม   
นางสาวอมรรัตน์  เสรีสมนึก
        คนงาน        
 
คนงาน