องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รอบเมษายน 2561) [ 24 มิ.ย. 2562 ]8
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รอบตุลาคม 2561) [ 24 มิ.ย. 2562 ]9
3 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม [ 29 มี.ค. 2562 ]11
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]12
5 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]13
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ [ 14 ก.ย. 2559 ]9
7 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 [ 31 ต.ค. 2558 ]11
8 ข้อบัญญัติงบประมาณเรื่องอื่น ๆ [ 26 ต.ค. 2558 ]12