องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]136
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]135
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]136
4 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]139
5 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]138
6 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]139
7 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]139
8 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]138
9 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]137
10 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]140
11 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]140
12 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]140
13 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561 [ 23 ก.ค. 2561 ]140
14 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 [ 19 พ.ค. 2561 ]140
15 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 [ 25 เม.ย. 2561 ]142
16 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 [ 17 เม.ย. 2561 ]139
17 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 [ 21 ก.พ. 2561 ]138
18 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]140
19 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]139
20 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 [ 24 ส.ค. 2560 ]141
 
หน้า 1|2|3