องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]68
2 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]66
3 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]62
4 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561 [ 23 ก.ค. 2561 ]64
5 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 [ 19 พ.ค. 2561 ]64
6 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 [ 25 เม.ย. 2561 ]68
7 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 [ 17 เม.ย. 2561 ]59
8 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 [ 21 ก.พ. 2561 ]69
9 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]63
10 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]68
11 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 [ 24 ส.ค. 2560 ]66
12 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]68
13 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]68
14 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 [ 20 มิ.ย. 2560 ]67
15 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 [ 2 พ.ย. 2559 ]73
16 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]70
17 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ประจำปี 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]70
18 นัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]67
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]68
20 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 17 ส.ค. 2559 ]71
 
หน้า 1|2|3