องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]23
2 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]27
3 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]25
4 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561 [ 23 ก.ค. 2561 ]22
5 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 [ 19 พ.ค. 2561 ]25
6 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 [ 25 เม.ย. 2561 ]26
7 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 [ 17 เม.ย. 2561 ]21
8 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 [ 21 ก.พ. 2561 ]26
9 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]26
10 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]27
11 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 [ 24 ส.ค. 2560 ]27
12 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]25
13 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]27
14 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 [ 20 มิ.ย. 2560 ]30
15 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 [ 2 พ.ย. 2559 ]29
16 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]30
17 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ประจำปี 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]28
18 นัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]24
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]28
20 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 17 ส.ค. 2559 ]29
 
หน้า 1|2|3