องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]3
2 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]2
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]4
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]6
5 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]3
6 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]3
7 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]2
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]8
9 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]3
10 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]8
11 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 29 ธ.ค. 63 [ 4 ม.ค. 2564 ]9
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]10
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]7
14 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 13 ส.ค.63 [ 19 ส.ค. 2563 ]8
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]8
16 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 4 ส.ค. 63 [ 10 ส.ค. 2563 ]7
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]7
18 ประกาศสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]9
19 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 4 ส.ค. 63 [ 31 ก.ค. 2563 ]10
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]8
 
หน้า 1|2|3|4