องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]7
2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก) [ 2 มี.ค. 2563 ]3
3 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2562 ]3
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]3
5 มท 0809.3_ว2295 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนง.ส่วนท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2562 ]3
6 มท 0809.4_ว23เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติมาตรฐานทั่วไป [ 10 มิ.ย. 2562 ]4
7 มท 0809.2_ว3772 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายผู้บริหาร [ 21 พ.ย. 2561 ]5
8 มท 0809.2_ว175 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฟ [ 30 ต.ค. 2561 ]3
9 มท 0809.2 ว144 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ [ 15 ส.ค. 2561 ]3
10 มท 0809.2 ว125 เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการ [ 2 พ.ย. 2560 ]2
11 ประกาศอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงดำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 2 พ.ย. 2560 ]2