องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ