องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก [ 28 ต.ค. 2562 ]52
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก [ 28 ต.ค. 2562 ]50
23 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำวน 1 คัน [ 28 ต.ค. 2562 ]3
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]58
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก [ 15 ต.ค. 2562 ]56
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]2
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]2
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]2
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]3
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการแข่งขันตะกร้อ โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]2
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายำวนิล โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]2
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]1
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสนามแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]2
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแจกันดอกบัวดินปั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]2
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6088 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]2
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออ่างบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]2
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]2
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมแท่นขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]2
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]2
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรงผิวจราจรถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทางบ้านคลองจั่น-บ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม [ 18 ก.ค. 2562 ]64
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7