องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ. 19-001 สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันแตก จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,370

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ. 19-001 สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันแตก จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,370
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง