องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


เมื่อวันที่ ๓ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑-๑๒ ตำบลบางขันแตก โดยมีนายอภิศักดิ์ บุญท้วม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วย สมาชิก อบต. หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก มารับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ และร่วมกันจัดทำแผน โดยมีนายสมเกียรติ พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มาให้ความรู้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี

2022-05-15
2022-05-15
2022-04-27
2022-04-13
2022-04-12
2022-02-11
2022-01-05
2021-12-24
2021-12-14
2021-12-05