องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๖๔


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๓๐ น. ณ.ห้องประชุมชั้น ๒ อบต.บางขันเเตก

กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันเเตกได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๖๔ (ครึ่งปีเเรก) นำโดย ๑.นายอภิศักดิ์ บุญท้วม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันเเตก ตำเเหน่ง ประธานกรรมการ ๒.นายธนัญชัย เเก้วพันธุ์ ปลัดอบต. ตำเเหน่ง กรรมการ ๔. นายประวีณ ศักดิ์วาลี้สกุล นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัด ตำเเหน่ง กรรมการ ๔.นางสาวกัลยาณี ไวฉลาด นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ รักษาราชการเเทนผอ.กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม ตำเเหน่ง เลขานุการ

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครู พิจารณาค่ากลาง เพื่อใช้ในการคิดฐานในการคำนวณเเละพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนตามผลคะเเนนการประเมินเเละอัตราเงินที่ใช้ในการเลื่อน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรวจสอบได้

2021-04-30
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09