องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และให้คำแนะนำตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ ตลาดนัดวัธรร


วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายธนัญชัย แก้วพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ลงพื้นที่ตลาดนัดวัดธรรมสถิติ์วราราม (วัดคู้) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจติดตามการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการได้มีพื้นที่ในการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า-ออก ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พร้อมทั้งตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณตลาดนัดวัดธรรมสถิติ์วราราม (วัดคู้)

2021-04-30
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09