องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์รักสามัคคี ทำความดีถวายพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อสม. ร่วมกับประชาชนในตำบล ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ และตัดหญ้า บริเวณหมู่ ๒ ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ตามโครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์รักสามัคคี ทำความดีถวายพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

2021-04-30
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09