องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ


วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

2021-04-30
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09