องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร


วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นประธานเปิดโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ ร่วมดำเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

2021-04-30
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09