องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการ บางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถวายพ่อหลวง28022561


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ดำเนินโครงการ "บางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคีทำความดีถวายพ่อหลวง" ณ บ้านโพงพาง หมู่ 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันเก็บขยะ สองข้างทางสาธารณะ และตัดไม้ ตัดจากสองฝั่งคลองวัดบางขันแตก

2019-12-24
2019-12-17
2019-09-17
2019-08-07
2019-08-05
2019-07-28
2019-07-26
2019-07-12
2019-07-04
2019-06-25