องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน


วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่สนใจ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-08-23
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-13