องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2566


วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 5/2566
เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้
- แจ้งแนวทางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว)
- แจ้งแนวทางการจัดทำฏีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งมอบงานให้กับทางกองการศึกษาฯ
- ชี้แจงคู่มือใช้งานระบบ e-gp กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2023-08-23
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-13