องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นปฐมวัยสานรักษ์จากทางมะพร้าว ประจำปี 2566 (ศพด.โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม)


วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นปฐมวัยสานรักษ์จากทางมะพร้าว ประจำปี 2566 เพื่อให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย และได้รับการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2023-08-23
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-13