องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นปฐมวัยสานรักษ์จากทางมะพร้าว ประจำปี 2566 (ศพด.โรงเรียนวัดบางขันแตก)


วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นปฐมวัยสานรักษ์จากทางมะพร้าว ประจำปี 2566 เพื่อให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย และได้รับการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2023-08-23
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-13