องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นประธานในพิธี โดย นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา​ สมาชิกสภา ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน​ รพสต.​​ แพทย์ประจำตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีเพื่ือรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน ๑๖๐ คน
2020-07-01
2019-12-24
2019-12-17
2019-09-17
2019-08-07
2019-08-05
2019-07-28
2019-07-26
2019-07-12
2019-07-04