องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่


วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดย นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดนางพิมพ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ในงานมีการให้บริการแก้ไขปัญหาและให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างรวดเร็วครบถ้วน และตามความต้องการของเกษตรกร สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้บริการทางการเกษตรในรูปแบบคลินิกเกษตรเลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกเครื่องจักรกล และคลินิกอื่นๆ ซึ่งเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
2020-07-01
2019-12-24
2019-12-17
2019-09-17
2019-08-07
2019-08-05
2019-07-28
2019-07-26
2019-07-12
2019-07-04