องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ปี พ.ศ. ๒๕๖๒


วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และนำกล่าวปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันและเข้าสู่โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอเมือง เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ บริเวณวัดนางพิมพ์ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และได้มีการมอบทุนการศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจน พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ โดยเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน ๑๐๐ ชุด และเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ที่ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนกว่า ๖๐ หน่วยงาน รวมทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มารับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่

2020-07-01
2019-12-24
2019-12-17
2019-09-17
2019-08-07
2019-08-05
2019-07-28
2019-07-26
2019-07-12
2019-07-04