องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ตรวจติดตามคุณภาพของอาหารกลางวันนักเรียนในระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


วันนี้ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐น. นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันของสถานศึกษาฯ เดินทางตรวจติดตามคุณภาพของอาหารกลางวันนักเรียนในระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2019-12-24
2019-12-17
2019-09-17
2019-08-07
2019-08-05
2019-07-28
2019-07-26
2019-07-12
2019-07-04
2019-06-25