วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก (วัดศรีสุวรรณคงคาราม) หมู่ที่6 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
เช่าเรื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จำกัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
30  ก.ย. 2562
จ้างจำกัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างขุดลอกลำประโดงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 , 7, 12 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (โคมไฟหัวเสาโซลาเซลล์พร้อมขั้วหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก (วัดศรีสุวรรณคงคาราม) หมู่ที่6 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง