วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบมีช่องว่างหลังคนขับ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจสอบสายลำโพง/ลำโพง/ระบบสาย เสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำาบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม (จำนวน 22บริเวณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 120 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อไฟฉาย จำนวน 20 กระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทนายความ (กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดนฟ้องร้องคดีหมายเลขดำที่ อท30/2562 ลงวันที่ 23กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง