วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน7 รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จำนวน 2,400 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง