วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2563
ซื้อชุดกันฝน (เสื้อกันฝนแบบค้างคาว) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อน้ำยากำจัดยุงเดลต้า 100 (1.0%) ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมด้วยเข็มฉีดยา/ไซริงค์/ป้ายชื่อ จำนวน 1,094 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX-GIS Parcel (แปลงที่ดิน) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมฝาผนังอาคารฟ้องเรียนและหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงเรียนวัดบางขันแตก) หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมสะพานข้ามลำประโดงสาธารณประโยชน์ฯ หมู่ที่ 7,8 และหมู่ที่12 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะ(เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง