วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ พึ่งอิ่ม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายซอยราชพฤกษ์) หมู่ที่ 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 บริเวณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับตัดหญ้า ครั้งที่ 2 โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้พิการ (นางละมุด ชาติพุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
เช่าเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง