วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2563
จ้างออกแบบออกแบบงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.19-0001 สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายบริเวณซอยบ้านหิ่งห้อยท้ายซอย หมู่ที่ 6 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยาง (บริเวณซอยบ้านบางตีนเป็ด) หมู่ที่ 10 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายหลังโรงเรียนท้ายหาด เชื่อม หมู่ 1) ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (แบบไม่สัมผัส) สำหรับวัดไข้ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง