องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


กิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.บางขันแตก


วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

2022-05-15
2022-05-15
2022-04-27
2022-04-13
2022-04-12
2022-02-11
2022-01-05
2021-12-24
2021-12-14
2021-12-05