องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day "เมื่องแม่กลองสะอาด" ประจำปี 2565


วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดยรองนายก และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day "เมื่องแม่กลองสะอาด" ประจำปี 2565 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

และร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

2022-05-15
2022-05-15
2022-04-27
2022-04-13
2022-04-12
2022-02-11
2022-01-05
2021-12-24
2021-12-14
2021-12-05