องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ทำความสะอาด อาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์เเละสื่อการเรียนการสอนต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อยกระดับมาตราการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน


วันพุธที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาเเละพนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันเเตก ทั้ง ๓ เเห่ง ประกอบด้วย ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดบางขันเเตก ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม ได้ดำเนินการทำความสะอาด อาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์เเละสื่อการเรียนการสอนต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อยกระดับมาตราการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนเเละผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อรับบริการ โดยคำนึงถึงมาตราการป้องกันเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)

2021-04-30
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09