องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คลองสวย น้ำใส) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔


วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่ตำบลสมาร์ททีม ผู้นำชุมชน ร่วมดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(คลองสวยน้ำใส) ณ บริเวณคลองผู้ใหญ่ชม (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕ บ้านคลองจั่น ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
2021-04-30
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09