องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์รักสามัคคี ทำความดีถวายพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อสม. ร่วมกับประชาชนในตำบล ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ และตัดหญ้า บริเวณหมู่ที่ ๓ บ้านนางพิมพ์ ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ตามโครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์รักสามัคคี ทำความดีถวายพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 

 

 

 

 

2021-04-30
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09