องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และให้คำแนะนำตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ ณ ตลาดนัดวัด


เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดยนายธนัญชัย แก้วพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้นำชุมชน แพทย์ประจำตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และให้คำแนะนำตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ ณ ตลาดนัดวัดธรรมสถิติ์วราราม พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2021-04-30
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09