องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


รับโล่เกียรติยศ ITA Awards ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมมณ พ.ศ. ๒๕๖๓


วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เข้ารับโล่เกียรติยศ ITA Awards ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมมณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อันดับที่ ๑ ของจังหวัด ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล และลำดับที่ ๑๗ ของประเทศประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ในระดับ AA คะแนน ๙๕.๕๖ จาก นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
2021-04-30
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09